Dating alpabetong filipino


27-Sep-2020 20:14

dating alpabetong filipino-9

marriage and dating in italy

Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat na gamit ang Palabaybayang Kastila (Ortograpiyang Espanyol). Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa pag-indihenisado ng pagsulat sa Pilipinas.

Noong ipinakilala ang Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ang mambabalarilang si Lope K.

Noong taong 2013, napagdesisyonan ng Commission on Higher Education (CHED) na magtanggal ng anim na yunit ng Filipino para sa papasok na mag-aaral ng kolehiyo sa taong 2018.

Ang CHED Memorandum Order (CMO) bilang 20 serye 2013 ay naglalayong gawing 36 yunits ang orihinal na 63 yunits ang General Education kurikulum para sa kolehiyo na siyang naging sanhi ng pagkakadismaya ng mga ilang propesor sa Filipino. Randy Din, isang propesor sa Colegio na eksperto sa wikang Filipino, ay hindi sumasang-ayon sa panukalang ito.

dating alpabetong filipino-46

dating sites for 13 and older

Sinalaunan, ang abakada ay ginamit na rin sa mga ibang wika ng Pilipinas..

Noong 2015 ang KWF ay nagpakila sa Patuldók na E, Ëë.

Ito ay sumisimbolo sa tunog-schwa na matatagpuan sa maraming katutubong wika sa Pilipinas.

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpiya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilîng wika at diyalekto sa Pilipinas.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

Ang mga titik na F, J, V, at Z ay napakaimportante dahil ang mga tunog na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugaw at Ivatan.